Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ З ОБЛАСНИМИ ЦЕНТРАМИ ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ, МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
вул. Шевченка, 10, м. Полтава, 36011, тел. +380 (5322) 2-37-86;факс +380 (532)60-84-11,
E-mail: oklvld@gmail.com Код ЄДРПОУ 01999112

НАКАЗ

 

11.02.2022р.                                                                                                                       м. Полтава                                                                                                          №     47-0д

 

“ Про затвердження плану

щодо запобігання та виявлення

корупції на 2022 рік ”

 

На виконання вимог Департаменту охорони здоров’я Полтавської  обласної державної адміністрації “Про затвердження плану щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік” від 09.02.2022 року №20 та зважаючи на значну актуальність цього питання

 

НАКАЗУЮ:

 

Заступнику головного лікаря по поліклініці Перцевій О.І. :

1.1. Розробити та затвердити внутрішній план щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік в КП “ОКЛВЛД ПОР”.

Виконання: До 15.02.2022.

 

1.2. Звітувати про проведену роботу згідно Плану відповідальній особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Виконання: До 01.04.2022, 01.07.2022року,

03.10.2022, 03.01. 2023року .

 

1.3. Ознайомити з  «Планом щодо запобігання та протидії корупції на 2022 рік»  співробітників лікарні на загальній нараді.

  1. Керівникам структурних підрозділів забезпечити контроль та ефективну протидію можливим корупційним проявам в підпорядкованих медичних колективах.
  2. Ознайомити з «Планом щодо запобігання та протидії корупції на 2022 рік» даним наказом всіх керівників структурних підрозділів під розпис.
  3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника головного лікаря по поліклініці Перцеву О.І.

 

Головний лікар                                                                                                          І.М. Бриль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                             Наказом головного лікаря
                                                                                                                             КП «ОКЛВЛД ПОР»
                                                                                                                      «11» лютого 2022 року № 47- од
План
заходів щодо запобігання та виявлення корупції
на 2022 рік КП «ОКЛВЛД ПОР»
№ п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці
1 Забезпечити впровадження системного підходу до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків Протягом 2022 року Перцева  О.І.
Шпакова Л.І.
2 Розробити та затвердити внутрішній план щодо запобігання та протидії корупції на 2022 рік та опублікувати затверджений план на офіційній сторінці сайту закладу. До 15 лютого 2022р. Перцева  О.І.
Шпакова Л.І.
3 Інформувати про проведену роботу згідно Плану головного спеціаліста відділу управління персоналом та медичними кадрами управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації) До 01.04.2022, 01.07.2022, 03.10.2022, Перцева  О.І.
03.01. 2023 року Шпакова Л.І.
4 Здійснювати періодичний розгляд питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на загальних зборах,  нарадах (вивчення законодавства, тематичні семінари, навчання і т.д.). Протягом 2022 року Бриль І.М.
Перцева  О.І.
5 Враховувати конфлікт інтересів в питаннях запобігання корупції та встановити ефективний контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів,  інформувати керівника та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання. Протягом 2022 року Перцева О.І.
Локошко О.М.
6 Здійснювати перевірку та візування проектів нормативно-правових актів, які видаються в лікувальному закладі юристом лікарні. Протягом 2022 року Перцева  О.І.
Шпакова Л.І.
Приходько О.О.
7 Повідомити щодо подання або не подання (несвоєчасного подання) декларації керівника закладу охорони здоров’я області відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
До 04.04.2022 Перцева О.І.
Локошко О.М.
8 Здійснювати ефективну роботу з аналізу звернень громадян на предмет зловживань службовим становищем, запобігання корупції та економічним правопорушенням Протягом 2022 року Бриль І.М.
Перцева  О.І.
Шпакова Л.І.
Дудка О.П.
9 Забезпечення функціювання, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки. Протягом 2022 року Перцева О.І.
Шпакова Л.І.
Дудка О.П.
Бариш О.І.
10 Повідомляти Відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівництва закладу. Протягом 2022 року Перцева О.І.
Шпакова Л.І.
11 Забезпечити проведення навчання з питань антикорупційного законодавства для працівників закладу Протягом 2022 року Перцева  О.І.
Шпакова Л.І.
Приходько О.О.
Локошко О.М.
12 Забезпечити прозорість процедур закупівель товарів, робіт та послуг Протягом 2022 року Кобзиста Н.О.
13 Здійснювати контроль за використанням державного майна та бюджетних коштів з метою недопущення отримання незаконних доходів. Протягом 2022 року Бриль І.М.
Перцева  О.І.
Заступник головного                                                               Перцева О.І.
лікаря з поліклініки