Умови матеріального забезпечення головного лікаря

Умови матеріального забезпечення головного лікаря

(Витяг з контракту)

3.1. За виконання  службових  обов’язків, передбачених  контрактом, Головному лікарю нараховується заробітна плата, виходячи зі встановлених головному лікарю:

а) місячного посадового окладу за фактично відпрацьований час (оклад Головного лікаря визначається відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників  на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коєфіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери « (із змінами) та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»

місячний посадовий оклад складає 7632 грн;

— надбавка за складність і напруженість у роботі  до 50 % посадового окладу за рішенням Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у межах фонду оплати праці;

б) преміювання Головного лікаря здійснюється   згідно з  Положенням про преміювання, діючим в закладі за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації у межах  кошторисних призначень.

Не нараховується премія:

  1. у разі допущення в закладі нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу;
  2. у випадку накладення на Головного лікаря дисциплінарного стягнення;
  3. у випадках, передбачених законодавством та діючим положенням про преміювання.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення  якості роботи, надбавки скасовуються або зменшуються.

3.2. Матеріальну допомога надається  за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

У випадках прийняття законодавчих актів про зміну заробітної плати керівників, перерахунок зазначених у контракті сум заробітної плати проводиться на загальних підставах і оформляється додатковою угодою до цього контракту.

Розмір оплати праці, надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути знижено у разі  наявності нещасного випадку зі смертельним наслідком, заборгованості по платежах до бюджету, Пенсійного фонду та виплаті заробітної плати працівникам, у разі накладення адміністративного чи дисціплінарного стягнення у відповідному календарному періоді.

Заробітна плата Головному лікарю за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати усім іншим працівникам за відпрацьований період.